Naborett og nabotvister

Advokatfirmaet Raaness har god erfaring med nabotvister. Tvister mellom naboer om høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg eller veiretter blir mer og mer vanlig, og jeg bistår jevnlig i slike tvister. Hvilke rettigheter du har ovenfor naboen er ofte skjønnspregede og alle saker må vurderes særskilt. De fleste hjem- og innboforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med nabotvister.

Advokat som ser på mobil

Her kan du lese mer om: 

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.