Naborett og nabotvister

Tvister mellom naboer om høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg eller veiretter blir mer og mer vanlig. Advokatfirmaet Raaness bistår jevnlig i slike tvister. 

Hvilke rettigheter du har ovenfor naboen er ofte skjønnspregede og alle saker må vurderes særskilt. De fleste hjem- og innboforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med nabotvister.

Nedenfor er noen korte artikler om hvor høye trær og gjerde kan være. 

Her kan du lese mer om: 

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha