Selskapsrett og virksomhetsoverdragelse

Min kjernekompetanse omfatter selskapsrett i tilknytning til alle former for selskaper, herunder indre selskaper. Jeg kan bistå med alt fra stiftelse av selskaper og utarbeidelse av aksjonæravtaler, til løpende utfordringer som oppstår i den daglige drift, og oppløsning og avvikling, samt arbeidsrettslige problemstillinger. Mine klienter innenfor selskapsrett omfatter både små og store bedrifter. Jeg har lang og omfattende erfaring med å bistå kjøpere og selgere ved transaksjoner i Norge og utlandet, samt omorganisering og refinansiering av selskaper.

Advokat og klienter som går gjennom papirer

Områder hvor jeg yter rådgivning innenfor selskapsrett er blant annet: 

 • Alminnelig selskapsrett
 • Styreansvar
 • Arbeidsrettlige problemstillinger
 • Stiftelse av selskaper, og rådgivning ved valg av selskapsform
 • Avvikling og oppløsning
 • Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Kjøp og salg av selskaper
 • Due-diligence/selskapsgjennomgang
 • Omorganisering og refinansiering
 • Låneavtaler
 • Fusjon/fisjon av selskaper
 • Aksjonæravtaler
 • Emisjon 
 • Stiftelser og foreninger

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha