Naboens trær 

Advokatfirmaet Raaness har god kompetanse på naborett. 


Hvor høyt kan naboens tre være 

Naboloven § 3 sier at "Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda." 


Utgangspunktet er altså at trær ikke kan stå nærmere naboens eiendom enn 1/3 av høyden. Et tre på 9 meter må stå minst 3 meter fra eiendomsgrensen. 


Men selv om treet står nærmere enn det som i utgangspunktet er tilltatt, så kreves det også at treet er til skade eller særlig ulempe for naboens eiendom, som kan være at treet skygger for solen eller hindrer utsikt, gir nedfall eller at det er fare for at det kan velte. Dersom treet sto der før naboen kjøpte sin eiendom skal det mer til for å få medhold i helt eller delvis fjerning av det. 


I tillegg skal det tas hensyn til eierens fordel av treet, slik som ly for vind, at det hindrer innsyn eller har estetisk verdi for eieren. 


Selvtekt 

Av og til kan man lese i avisen om naboer som selv har tatt affære og hugget ned trær på naboens eiendom. Dette kalles selvtekt og er ikke lov og man kan bli dømt til å betale erstatning til naboen. 


Kontakt

Dersom du har spørsmål om egne eller naboens trær ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.