Ansettelsesavtale - Arbeidsrett

Det skal alltid inngås skriftlig ansettelseskontrakt, og arbeidsgiver har ansvaret med å lage utkast til avtale. Ansettelsesavtalen skal ha med opplysninger om alle viktige forhold. Nedenfor følger noen tips om hva som alltid bør være med i en vanlig ansettelseskontrakt, og noen råd til mer avanserte avtaler. 

Tips til vanlig ansettelseskontrakt:

 • Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Adressen til arbeidsstedet, og at dette kan bli endret
 • Angivelse av tittel og kort om hva stillingen omfatter
 • Arbeidstid og pauser
 • Dato for oppstart av ansettelsesforholdet
 • Om ansettelsen er midlertidig eller fast
 • Om det skal være prøvetid og i så fall lengden på denne
 • Bestemmelse om ferie
 • Oppsigelsesfristen for både arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Lønn ved ansettelse, eventuell overtidsbetaling og andre tilleggsgoder som for eksempel provisjon, mobiltelefon, bil og helsetjenester
 • Tidspunktet for månedlig lønnsutbetaling
 • Pensjon
 • Forholdet til tariffavtale dersom dette er aktuelt

I mer avanserte ansettelseskontrakter kan det være aktuelt med bestemmelser om 

 • Taushetsplikt under og etter ansettelsesforholdet om forretnings- og driftshemmeligheter og bedriftens kunder
 • Forbud mot å ha bistillinger eller krevende verv
 • Forbud mot å være involvert i andre selskaper som driver innenfor samme virksomhetsområde
 • Karantenebestemmelser ved oppsigelse

Ansettelseskontrakt for daglig leder 

 • For daglig leder kan det være aktuelt å ta med i ansettelsesavtalen at daglig leder plikter å fratre mot en på forhånd fastsatt sluttpakke

Hjelp til utforming av ansettelseskontrakt

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha